Sunday, December 11, 2016

डिल्लीप्रसाद पोखरेलसँगको कुराकानी - २ठानागाउँ -७, बासपानी ( हाल, सुरुङगा - झापा ) निवासी डिल्ली  प्रसाद पोखरेलसँग २०७३ साल मङ्सिर २५ गते गरिएको कुराकानी - मातृका पोखरेल 

No comments:

Post a Comment