Tuesday, November 8, 2016

मातृका पोखरेल - ग्रेट वाल चढ्दा ( २०७० साल चैत्र १० - २० )यो भिडियो चीन भ्रमण ( २०७० साल चैत्र १० - २० ) का बेलामा लिईएको हो।

No comments:

Post a Comment