Tuesday, November 8, 2016

मातृका पोखरेल - कविता , 'दिल्लीका मच्छरहरु'भारतीय हस्तक्षेपको बिरुद्ध सांस्कृतिककर्मीहरुको संयुक्त अभियानको दोश्रो कार्यक्रम अन्तर्गत २०७२ साल असोज १५ गते पाटनको मंगलबजारमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बाचित कविता - 'दिल्लीका मच्छरहरु'

No comments:

Post a Comment