Wednesday, June 17, 2015

बिबिध /सन्दर्भ संकलन - २


                       कान्तिपुर दैनिक, वर्ष-२४, अंक -३३६, २०७३ माघ १२ गते बुधबार

========================================================


रातो खबर साप्ताहिक , वर्ष -२, अङ्क- २२, पूर्णाङ्क- ७०
२०७३ साल मंसिर १५ गते बुधबार 
 =============================================================


रातो खबर साप्ताहिक , वर्ष -२, अङ्क- २२, पूर्णाङ्क- ७० 
२०७३ साल मंसिर १५ गते बुधबार


===========================================

गोरखापत्र दैनिक , वर्ष -११६, अङ्क - १९९
२०७३ साल मंसिर १२ गते आइतबार


=============================================

संसाक पाक्षिक , वर्ष-४, अंक- ७, २०७३ मंसिर १-१५ 


========================================

रूपायन त्रैमासिक , वर्ष-६, अङ्क -१, पूर्णाङ्क - २१ , वैशाख - असार २०७३ प्रभाव दैनिक, २०७३ असोज १९ गते कान्तिपुर दैनिक, २०७३ साल असोज १९ गते 


गोरखापत्र दैनिक , वर्ष- ११६, अङ्क - १५०, असोज -१६, २०७३ 

                                 दैनिक पत्र , बुटवल २०७३ असोज १० गते 


--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

डेली डायरी साप्ताहिक, २०४७ असार ११ गते 


No comments:

Post a Comment