Friday, December 9, 2016

डिल्लीप्रसाद पोखरेलसँगको कुराकानी - १ठानागाउँ -७, बासपानी ( हाल, सुरुङगा - झापा ) का डिल्ली  प्रसाद पोखरेलसँग २०७३ साल मङ्सिर २५ गते गरिएको कुराकानी - १
मातृका पोखरेल 

No comments:

Post a Comment